Coppelia

Coppelia-baletti esitettiin keväällä 2007.