Syystiedote

Syksyn oppilastiedote julkaistaan syyskuun alussa.